திங்கள், 24 டிசம்பர், 2012

என்ன கிழித்தோம்?

என்ன கிழித்தோம் பெரிதாக?
எதற்கு வீணாய் ஆர்ப்பாட்டம்?
             மரங்களை வெட்டி மழையைத் தடுத்தோம்
             மக்களைச் சுரண்டி பைகளை நிறைத்தோம்
             கல்வியின் பெயரால் வணிகம் செய்தோம்
              கறுப்புப் பணத்தைப் பதுக்கி வைத்தோம்
என்ன கிழித்தோம் பெரிதாக?
எதற்கு வீணாய்  ஆர்ப்பாட்டம்?
               இயற்கையை அழித்து இல்லம் சமைத்தோம்
               இல்லாதவரின் எண்ணிக்கை பெருக்கினோம்
                வீதிகள் எங்கும் குழிகளைத் தோண்டி
                விதவிதமாகக் கொடிகள் நட்டோம்
என்ன கிழித்தோம் பெரிதாக?
எதற்கு வீணாய் ஆர்ப்பாட்டம்/?
                 ஆங்கிலச் சொற்களை அதிகம் கலந்து
                  அன்னைத் தமிழின் அழகைக் குலைத்தோம்
                  அயல் மொழிப் பள்ளிக்கு ஆரத்தி எடுத்து
                   தாய்மொழிப் பள்ளிக்கு தாழ்ப்பாள் போட்டோம்
என்ன கிழித்தோம் பெரிதாக?
எதற்கு வீணாய் ஆர்ப்பாட்டம்?
                   இயற்கையை விட்டு எங்கோ சென்றோம்
                   இதயம் தன்னை வெறுப்பால் நிறைத்தோம்
                    சாதியின் பெயரால் ரத்தம் சிந்தினோம்
                    மதம் பிடித்ததால் மக்களைப் பிரித்தோம்
என்ன கிழித்தோம் பெரிதாக?
எதற்கு வீணாய் ஆர்ப்பாட்டம்?
                     மூத்தோர் சொல்லை ஏற்க மறுத்தோம்
                         
                     முதியோர் இல்லம் பெருகச் செய்தோம்
                      அன்பை இழந்து அன்னியரானோம்
                      அறிவை எதற்கோ அடகு வைத்தோம்
என்ன கிழித்தோம் பெரிதாக?
எதற்கு வீணாய் ஆர்ப்பாட்டம் ?
                         
                                                                                 


சனி, 22 டிசம்பர், 2012

கனவுகள்

கனவுகளைக்
கெட்டியாகப் பற்றிக் கொள்ளுங்கள்
ஏனெனில்
கனவுகள் மரணித்தால்
வாழ்க்கை
இறக்கை    ஒடிந்த
பறக்கவியலா
பறவை.
கனவுகளைக்
கெட்டியாகப் பற்றிக் கொள்ளுங்கள்.
கனவுகள் போய்விட்டால்
வாழ்க்கை
உறைந்த பனிமூடிய
தரிசு நிலம்.
                  -------லேங்க்ஸ்டன் ஹியுக்ஸ்