சனி, 6 நவம்பர், 2004

ஆருயிர் நண்பன்

எவனின் பிடியில் இறுக்கம் இழைகிறதோ
எவனின் சிரிப்பு ஒளியுடன் மலர்கிறதோ
எவனின் செயல்கள் வெளிப்படையாய் உள்ளனவோ
அவன் தான் உந்தன் ஆருயிர் நண்பன்.

எவன் பெறும் அதே வேகத்தில் வழங்கவும் வல்லவனோ
எவன் இன்று போலவே நாளையும் இருப்பானோ
எவன் உன் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சமபங்கு கொள்வானோ
அவன் தான் உந்தன் ஆருயிர் நண்பன்.

எவனின் சிந்தனை தூயதாய் உள்ளதோ
எவனின் உள்ளம் கூர்மையாய் உணருமோ
எவனால் அற்ப விசயங்களை ஒதுக்க இயலுமோ
அவன் தான் உந்தன் ஆருயிர் நண்பன்.

எவனின் இதயம் உனது பிரிவில் துயரில் துடிக்குமோ
எவனின் உள்ளம் உனது வரவில் மகிழ்ந்து பறக்குமோ
எவனின் நாக்கு சினத்தின் நடுவில் அமைதி காக்குமோ
அவன் தான் உந்தன் ஆருயிர் நண்பன்.

அவலம் தனிலும் அழகாய் வாழ எவனால் இயலுமோ
எவனின் கொள்கைகள் உனக்குள் என்றும் பதிந்து இருக்குமோ
எவனால் உனக்கு, இருப்பதையெல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ
அவன் தான் உந்தன் ஆருயிர் நண்பன்.

ஆங்கில மூலம்:ஜான் பரோசு
தமிழில் பெயர்ப்பு:ஜகன்கருத்துகள் இல்லை: