வெள்ளி, 18 மே, 2007

மழை

சட்ட விரோதமாக
கூடிய
மேகக் கூட்டங்களை
கலைக்க
இயற்கை
மின்னல்
சாட்டைகளை
வீசிய பொழுது
அவற்றின்
கண்களிலிருந்து
பொழிந்த
நீர்

கருத்துகள் இல்லை: