வெள்ளி, 9 டிசம்பர், 2022

                                                     குறுங்கவிதைகள்

 

                                 *  ஏழை என்றும் 

                                   சிரிப்பதாயில்லை 

                                    எப்படி தலைவா 

                                   இறைவனைக் காண்பது?


                                  *எல்லா நாளையும் விட 

                                    இன்று அம்மாவுக்கு 

                                  ஏகப்பட்ட வேலை 

                                   அன்னையர் தினம்.


                                   *தெய்வம் நின்று கொல்லுமாம் 

                                       நின்றும் கொல்லவில்லை

                                     படுத்தும் கொல்லவில்லை

                                      சிரித்தபடி பாவிகள்.


                                     *விதியே என்று 

                                       கல்லாய்க் கிடக்க

                                       எல்லாப் பெண்டிரும் 

                                       அகலிகைகள் அல்லர்.

                                      *குனிந்தால் 

                                        குதிரை ஏறுவார்கள் 

                                         நிமிர்ந்தே நில்.


                                      *கோடு தாண்ட 

                                       சீதைக்கு ஆனது 

                                        ஒரு நொடி 

                                        அதனால் நிகழ்ந்த 

                                        போர் முடிய 

                                         பதினெட்டு மாதம்.


                                          *பற.

                                             முடியாவிட்டால்

                                             ஓடு. 

                                             இயலாவிட்டால் 

                                              நட.

                                              படுத்துவிடாதே.


                                            *நடை மாறலாம் 

                                              உடை மாறலாம் 

                                               தடம் மாறக்கூடாது.


                                            *அடங்குதல்  அடிமைத்தனம் 

                                               நடுங்குதல் பேடித்தனம் 

                                             முடங்குதல் மூடத்தனம் 

                                               முயற்சி மட்டுமே மூலதனம்.


                                              *சூரியன் மீது 

                                                 கல் வீசாதீர்கள்.

                                                  கை தான் உடையும்.


                                                 *வரப்பு இல்லாவிட்டால் 

                                                  அது பாத்தியில்லை 

                                                   எல்லைகள் இல்லாவிட்டால் 

                                                   அது தேசமில்லை 

                                                    வேலி இல்லாவிட்டால் 

                                                   அது விளைநிலமில்லை 

                                                   ஒழுக்கம் இல்லாவிட்டால் 

                                                    அது வாழ்க்கையில்லை.

                                               


                                            

      

                                            

                                             

                        

                                       


                                  


கருத்துகள் இல்லை: